12 mai 2007

Îngândurare

Îngândurata stai tu,

…falnică făptură.

Te odihneşti după

..un drum îndelungat,

Unde de sus tu ne-ai vegheat

Şi tot ce am mişcat

…tu ai văzut.

Cum am iubit o piatră nestemată,

Un giuvaier ce stralucea în soare,

Un diamant ce lumii aducea lumină.

Dar tot ce-a fost s-a

…stins ca-ntr-o clipeală.

Tu care ai vazut atâtea şi atâtea,

Te-ntrebi, cum de totul s-a

…sfârşit.

Nu înţelegi ce s-a’ntâmplat

…aşa deodată,

Şi stai acum

…îngândurată.

11 mai 2007

O dulce ...trandafir al meu


O dulce-mi esti,

Ca mierea de albine,

Firav crescut te clatini

După …vânt.

Al tău miros înţepător

...îl simt în miez de noapte,

Pe tine te visez

Când eu adorm

...zâmbind.

10 mai 2007

Lumina din pădure


Din străfundul inimiii,

Un strigăt răsună,

Te impinge iar…

Şi intri din nou,

…în adâncul pădurii,

Căutând prin foşnet de frunze,

O iubire nepieritoare…,

O lumină de soare,

Ce viaţa-ţi va călăuzi,

O rază scânteind,

Să-ţi încălzească inima.